Verhuur Voorwaarden

Algemene verhuurvoorwaarden BOVAG Fietsbedrijven (fiets / e-bike)

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden gelden voor huurovereenkomsten van fietsen tussen verhuurder en huurder.

Artikel 2 - Het aanbod Een aanbod mag herroepen worden als het aanbod afhankelijk is van de beschikbaarheid van een fiets.

Artikel 3 - De overeenkomst De huurovereenkomst geldt voor de periode en het tarief (…)

Artikel 4 – Ontbinding (bedenktijd) Huurders hebben gedurende 14 dagen na het tot stand komen van de huurovereenkomst een ontbindingsrecht. (…)

Artikel 5 - De prijs en de prijswijzigingen De huursom en eventuele bijkomende kosten worden vooraf overeengekomen.(…) Alleen kosten die afgesproken zijn, kunnen aan huurder in rekening worden gebracht. Wel moet de huurder als daar een eden voor is aan de verhuurder schadevergoeding betalen.

Artikel 6 - De huurperiode en de overschrijding van de huurperiode. Huurder moet de fiets uiterlijk op de dag en tijd waarop de huurperiode eindigt terugbrengen. Het adres staat op de huurovereenkomst. Is er een ander adres afgesproken, dan moet de fiets daar op tijd worden gebracht. (…) De huurder mag de fiets slechts met toestemming van de verhuurder buiten openingstijden of op een ander adres terugbrengen.(…) Als huurder de fiets niet op tijd inlevert, kan per dag tot 1½ keer de daghuurprijs in rekening worden gebracht. (…)

Artikel 7 – Annulering Als een overeenkomst wordt geannuleerd door de huurder, dan kan de verhuurder de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

- bij annulering vanaf de 3e dag (inclusief) tot 1 dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 90% van de huursom;

- bij annulering vanaf minder dan 1 dag voor de dag van verhuur: de volle huursom.

Artikel 8 – Betaling Bij het begin van de huur kan de verhuurder om betaling van een waarborgsom vragen. Zodra de fiets is ingeleverd betaalt de verhuurder de waarborgsom terug. De verhuurder

kan de dan nog openstaande kosten verrekenen. (…)

Artikel 9 - Verplichtingen huurder De huurder moet netjes met de gehuurde fiets omgaan en zorgen dat hij de fiets gebruikt zoals dat bedoeld is. De fiets moet altijd op slot gezet worden met de slotendie zijn meegegeven, zoveel mogelijk aan een vast object.(…) Huurder moet de fiets inleveren in dezelfde staat als hij de fiets heeft ontvangen Huurder moet de bagage op de fiets zorgvuldig vastmaken. Er mogen geen volwassenen achterop, alleen kinderen in een kinderzitje. Huurder mag de fiets niet doorverhuren. Huurder mag niet met de fiets naar andere landen en de fiets niet vervoeren op een auto(…)

Als de fiets kapot is, geldt artikel 10 lid 1 en mag de huurder er niet mee doorfietsen als

dit het erger maakt (…)

Artikel 10 - Instructies voor de huurder. Is de fiets zichtbaar kapot, heeft de fiets iets beschadigd, of raakt de fiets vermist, dan moet huurder deze instructies opvolgen:  huurder informeert de verhuurder hierover; (…) Bij vermissing van de fiets is huurder verplicht melding te doen bij de politie ter plaatse.

Artikel 11 - Verplichtingen verhuurder. Op het moment dat de verhuurder een (elektrische) fiets aan huurder meegeeft dan zal de fiets schoon zijn, goed onderhouden zijn en in technisch goede staat.

Bij een elektrische fiets is de accuvolledig opgeladen. Huurder krijgt kosteloos een upgrade als er geen fiets kan worden meegegeven uit de afgesproken categorie.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid van de huurder voor schade. Huurder is voor schade van de verhuurder per schadegeval aansprakelijk tot het op het huurcontract vermelde eigen risico. Bij fietsen is het eigen risico maximaal €150,-, bij elektrische fietsen maximaal €300,-. Wanneer de schade volgt uit iets wat de huurder in strijd met artikel 9 wel of niet heeft gedaan, dan moet huurder de schade van verhuurder in principe volledig vergoeden (…)

Artikel 13 - Gebreken aan de fiets en aansprakelijkheid van de verhuurder. Wanneer huurder aan verhuurder vraagt om gebreken op te lossen, moet verhuurder dit in principe doen.(…)

De opgegeven actieradius van een elektrische fiets is niet meer dan een schatting.

Artikel 14 - Schade en reparaties aan de fiets zijn voor rekening van verhuurder, tenzij de reparatie het gevolg is van onzorgvuldig gebruik van de fiets. Pas na toestemming van de verhuurder mag huurder iemand anders dan de verhuurder de fiets repareren.(…) Huurder moet schade aan de fiets zo snel als dit redelijkerwijs mogelijk is bij verhuurder melden.(…)

 

Bovenstaande betreft een beknopte versie. Volledige huurovereenkomst is op aanvraag te krijgen en in te zien in de winkel.


Terug
Deel het met uw vrienden!

Openingstijden

Maandag:  8.30 - 12.30 | 13.30 - 18.00
Dinsdag:  Gesloten
Woensdag:  8.30 - 12.30 | 13.30 - 18.00
Donderdag:  8.30 - 12.30 | 13.30 - 18.00
Vrijdag:  8.30 - 12.30 | 13.30 - 20.00
Zaterdag:  9.00 - 16.00
Zondag:  Gesloten
 
Afwijkende openingstijden:
Vakantie 2024 gesloten van 10 t/m 18 augustus


Contactgegevens

Facebook